Kvkk

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

FANUC iş başvurularının değerlendirilebilmesi için adayların işbu iş başvuru formundaki kişisel verileri talep etmekte ve iş başvurusu yapan adaylar da bu değerlendirmeye formu doldurarak dahil olmaktadır.

İş başvuru formundaki bilgiler FANUC TURKEY ENDUSTRIYEL OTOMASYON TICARET LIMITED SIRKETI tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. FANUC işbu form aracılığıyla kendisine sunulan verileri gizli tutacaktır.

Bu form kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz FANUC tarafından iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi için gereklidir ayrıca işe alınmanız halinde de özlük dosyanızda tutulabilir. Özel nitelikli verileriniz (sağlık verileriniz dahil olmak üzere) açık rızanız halinde, IK departmanı tarafından daha sonra olası bir işe alım sürecinde adaylığınızın değerlendirilmesi amacıyla şirket bünyesinde tutulabilir, işlenebilir, grup şirketleri ya da gerekli görülmesi halinde değerlendirilmeye tabi tutulmak üzere 3. kişilere (iş ortaklarımız, danışmanlarımız gibi) aktarılabilir.

Bunun yanında, global bir şirket olan FANUC’un çeşitli teknik ve idari sistemlerinin yurt dışındaki serverlarda ya da yurt dışındaki bağlı şirketlerde merkezi şekilde tutulması mümkün olduğundan, form kapsamında alınan kişisel verilerin, yurt dışına yeterli koruma sağlanan ülkelere ya da tüm gerekli önlemlerin alınması kaydı ile yeterli koruma sağlanmayan ülkelere açık rızanız halinde aktarılabilir.

Açık rıza vermeniz halinde, vereceğiniz bu rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda açık rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri 10 iş günü içerisinde durdurulacaktır.

Bu formun doldurulması ile tarafınızca sağlanan veriler, başvuru formu tarihinden itibaren en fazla 5 yıl için yukarıdaki amaçlar ve bilgilerinizin sonraki açık pozisyonlar için değerlendirilebilmesi amacı ile saklanacaktır ve sonrasında verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Bu form ile aktarılan kişisel veriler pazarlama ya da satış gibi amaçlar için kullanılmayacaktır.

Kanun uyarınca veri ilgilisi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir ve bu hakları en uygun şekilde kullanabileceğinizi temin ederiz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman career.tr@fanuc.eu adresinden bizimle iletişime geçmeniz mümkündür.