GELECEK ŞİMDİ EĞİTİM VE STAJ PROGRAMI
ŞARTNAME

Projenin Amacı

“Üründe kalite, üretimde verimlilik” temelinde yükselen yeni dönemin üretim şekli, otomasyon ve robot kullanımını Türkiye’de yaygınlaştırmak,
Bu alanda çalışmak isteyen, geleceğin yetenekli gençlerini tespit etmek ve onları sanayinin gelişimi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına kazandırmak,
Yetenekli gençlerin imalatın gelişmişliğini ve dinamizmini anlamalarına yardımcı olarak, bu alanda ilgili firmalarla bağlantı kurmalarını destekleyerek, istihdama katkı sağlamak.

Projenin Hedefi

Sanayi, sivil toplum kuruluşu, okul-öğrenci işbirliği ve bağlantısını güçlendirmek,
Türkiye’de yenilikçi teknoloji adımlarının atılmasına öncülük etmek,
Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve genç nesili özendirmek,
Uzun vadede Türkiye’nin global pazara açılmasını sağlamak, ihracat hacmini, çeşidinin arttırmak ve Dünya otomasyon sektöründeki konumunu olumluya çevirmek.

Proje Kurgusu ve Uygulama

Proje; İstanbul, İzmir ve Ankara bölgelerinden projenin ilk yılı için belirlediğimiz YTÜ, İTÜ, Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik bir mesleki eğitim ve staj programıdır.
Gelecek şimdi bir sosyal sorumluluk projesidir. FANUC ve proje partneri firmalar hiçbir katılımcı öğrenciye staj programı ya da mezuniyet sonrasında iş vadinde bulunmamaktadır.

geleceksimdi

1.Başvuru Süreci

Proje kapsamına dahil edilen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir. Başvuru için öğrencilerden mesleki gelecekleri konusundaki bakış açılarını, kendi sektörlerine ilişkin içinde barındırdıkları heves ve yaklaşımı tüm duygu ve düşünceleriyle aktarabilecekleri, 600 kelimeden oluşan, giriş-gelişme-sonuç odaklı bir makale yazmaları istenmektedir.

Başvuru Formu, CV, Öğrenci Belgesi ve makale ile ilgili tüm bilgilerin olduğu belgeler de mail ekinde iletilmelidir.

2. Değerlendirme Süreci

Bu aşamada, en fazla 600 kelimeden oluşan, 3 paragrafı kapsayan (giriş-gelişme-sonuç) ve ile A4 formatında Arial 12 punto yazı karakteriyle yazılmış olan makalelerin geleceksimdi@fanuc.eu mail adresine gönderilerek teslim edilen başvurular Proje Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme kriterleri

 • Bölüme/Mesleğe duyulan ilgi ve tercih nedeni

 • Programa başvuru nedeni

 • Akademik Performans

 • Rol aldığı projeler

 • Teknik yetenek ve bilgi

 • Öğrenme Yeteneği

 • Hedef, motivasyon ve beklentileri

 • Sektörle ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmelere bakış açısı ve ilgi

 • Akademik referans mektubu

 • Geçmiş Staj deneyimleri

 • Yazılı ve sözlü ifade yeteneği

Değerlendirme sonunda 100 seçili öğrenci projeye kabul edilecektir.

3. Eğitim Süreci

Proje Kurulu tarafında makaleleri uygun görülüp proje için seçilen öğrencilere, 23 saati kapsayan FANUC “hepsi bir arada” eğitim paketi ücretsiz verilerek staj öncesi gerekli yeterlilik, bilgi ve deneyime sahip olmaları sağlanacak.

Eğitime hak kazanan öğrencilerin son teknoloji endüstriyel robotları programlama ve çalıştırma konusunda birinci elden deneyim kazanmasına olanak sağlanacak. Paket içeriği, modern fabrika uygulamaları ile yakından ilgili olup, eğitmenlerin, robotların programlanması ve çalıştırılması konusunda öğrencilere öğretmesi gereken her şeyi içerecek.

Eğitimler;

İstanbul;

 1. Grup (19-20-21 Mart)

 2. Grup (8-9-10 Nisan)

 3. Grup (13-14-15 Nisan)

İzmir;

 1. Grup (20-21-22 Nisan)

Ankara;

 1. Grup (28-29-30 Nisan)

4. Staj Yerleştirme Süreci

Eğitimlerinin ardından, projeye dahil olan partner firmaların beklenti ve staj kapasitelerine göre kaç öğrenciye, hangi pozisyonlarda, hangi dönemde ve ne kadar süreli bir staj verebileceklerine göre planlama yapılacak.

Staj Programı

İstanbul; Torun Bakır, Tırsan, Keramik, Erkul Kozmetik, Faurecia, Lincoln Elektrik/Askaynak, Kar Porselen, He-Pro, Robotaryum

Ankara; Intecro

İzmir; Alp Mühendislik, Optimum Mekatronik

Projeden Ayrılma/Devam Etmeme Talebi

FANUC Akademi Eğitimleri İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilecektir. Makaleler üzerinden projede yer almaya hak kazanan öğrencilerin 23 saatlik eğitime devam etmeme durumunda proje katılım hakları geri alınacaktır. Proje Kurulu tarafından yedek kadro olarak tanımlanacak 10 öğrenci, katılım hakkı geri alınan kişilerin yerine geçecektir.

Staj programı yerleşimleri FANUC Proje Kurulu tarafından yapılacak olup, staj programı kapsamında proje partneri firmalara yerleşimi yapılan öğrencilerin firma değişikliği talebi söz konusu değildir.

Proje Kurulu

Murat Kısa; FANUC Robot Teknik Müdürü 

Özlem Arıcı; FANUC İnsan Kaynakları Müdürü

Ergin Uğurlu, Alp Mühendislik, Satış ve İş Geliştirme Müdürü

Deniz Ceylan, Brandworks İletişim, Proje Yöneticisi

Sertifikalar

Öğrencilerin son teknoloji endüstriyel robotları programlama ve çalıştırma konusunda birinci elden deneyim kazanımına olanak sağlanacak FANUC Akademi eğitimleri sonunda öğrencilere “FANUC Akademi Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Staj programı süresinde bulunduğun firmanın ar-ge ve inovasyon çalışmalarına dahil olan öğrencilere “Gelecek Şimdi Eğitim ve Staj Programı Sertifikası” verilecektir.

Proje Takvimi

Proje Duyurusu; 23 Ocak 2020

Başvuru Süreci; 23 Ocak 2020 – 10 Şubat 2020

Değerlendirme Süreci; 10 Şubat 2020 – 17 Şubat 2020

Kurul Toplantısı; 19 Şubat 2020

Eğitim Süreci;

 • İstanbul, FANUC Türkiye Genel Merkez

 • İzmir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 • Ankara, Intecro Genel Merkez

Proje Partneri